FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą kupionego produktu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do nas pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji możemy prosić o przesłaniem nam reklamowanego produktu.  

ADRESAT:

 Marta Sowa Ul. Jana Pawła 2 , 43 34-324 Lipowa 

DANE KLIENTA:

(Obowiązkowe) Data zawarcia umowy / numer zamówienia: …………………………………………………………………… Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………… Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………… (Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację) Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………. Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………..  

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Produkt: …………………………………………………………………………………………………………………….. Zapłacona cena: …………………………………………………………………………………………………………..  

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

(opis wad): ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..